Catalunya, líder a captar fons per a les pimes

Catalunya, líder a captar fons per a les pimes

 Se n’han beneficiat més de 200 empreses catalanes en cinc anys.

Catalunya líder en captar fondos para las pymes

Segons el document publicat, 201 pimes catalanes han obtingut 84,2 milions d’euros a fons perdut per dur a terme projectes d’R+D+I entre els anys 2014 i 2018 provinents del programa SME Instrument de l’Horitzó 2020.

La xifra és de 84,2 milion d’euros per a invertir en innovació.

Dades tretes a partir de l’SME Instrument Data Hub.

Font: http://www.elpuntavui.cat/economia/article/1601684-catalunya-lider-a-captar-fons-per-a-les-pimes.html

admin dsales 4.0