Serveis per la transformació digital 4.0

servicios transformación digital dsales 4.0
La transformació 4.0 afecta la globalitat de l’empresa, per aquest motiu els nostres serveis abasten els següents àmbits i eines, sempre des d’una òptica 4.0

 • Avaluació i diagnòstic per a detecció d’oportunitats i millores
 • Marketing Estratègic
 • Estratègia Digital
 • Inbound Marketing
 • Captació de clients
 • Fidelització de clients
 • Innovació per a agile i lean marketing
 • Avaluació i millora del user experience i redisseny del customer journey
 • Agile i lean Marketing mix – 7 P’s:
  • Promoció
  • Comunicació
  • Producte
  • Preu
  • Procés
  • Persones
  • Placement
 • Efectivitat de la força de vendes i el procés comercial
 • Formació i acompanyament en la gestió

Actualitzar les eines de venda

 • Accedeixi a noves eines més eficients i fàcils d’usar per a aconseguir més vendes, de forma més ràpida i amb menys costos.
 • Integri les noves regles de joc de la revolució digital en la seva organització.
 • Obtingui resultats mesurables i rellevants en els processos d’influència i decisió dels seus consumidors.

“L’entorn digital ja no és una opció, és una realitat que conviu amb el món físic i que cal saber aprofitar per ser competitiu”

Orientar la seva empresa cap al client, amb el client

 • Aprofiti la transformació 4.0 per a reorientar la seva empresa al client.
 • Construeixi una marca rellevant i competitiva per als seus clients.
 • Asseguri que vendrà abans de començar a vendre Co-creant amb el seu client

“Si no ets diferent, encara que siguis digital, ets barat o irrellevant.”

Simplificar la gestió i obtenir més resultats

 • Sàpiga en tot moment qui ven, què ven i com ven.
 • Estableixi objectius clars i de fàcil seguiment reduint la càrrega administrativa dels seus comercials.
 • Desenvolupi innovació i nous productes/serveis en setmanes, no en mesos o anys.

“Un quadre de comandament adequat ens fa més ràpids en l’estratègia i l’acció comercial.”