Què és la Transformació 4.0?

transformación digital en DSALES 4.0

La transformació 4.0 és la modernització d’una organització mitjançant la digitalització dels processos i la implementació de les noves tecnologies per a competir millor en el mercat, disminuir costos i enfortir la seva posició a futur. 

És un procés amb el qual les empreses reorganitzen les seves estratègies i mètodes de treball, per a obtenir més beneficis, optimitzar els processos, millorar la seva competitivitat i oferir un nou valor afegit als seus clients.

Una transformació que va més enllà de la tecnologia

Molt habitualment, s’associa amb una cosa purament relacionada amb la tecnologia. Però és molt més que això.

El terme transformació es refereix a un canvi fonamental en els negocis del dia a dia d’una organització, des del tipus de productes i serveis que produeix fins a la forma en què els comunica, comercialitza i distribueix per a poder adaptar-la a l’entorn, sempre des d’una visió estratègica enfocada a client i una cultura digital.

Actualitzar la nostra estratègia de marketing i comercial al nou entorn digital

La mera implementació digital no comporta la transformació 4.0 però replantejar l’estratègia comercial per a adaptar-se al client aprofitant el potencial d’aquestes tecnologies sí que ho fa.

No es tracta, per tant, simplement de començar a treballar les xarxes socials, tenir una web innovadora, posar en marxa un e-Commerce o digitalitzar tots els documents físics que tenim en l’oficina, comprar tauletes i ordinadors més potents, emmagatzemar dades en el núvol o instal·lar un ERP.

Primer hem de revisar la nostra proposta de valor i el nostre procés comercial, de manera que apliquem la digitalització a tot allò que connecta amb el client i que ens fa rellevants i diferents.  

L’objectiu no és la mera transformació digital, sinó la transformació empresarial

La transformació 4.0 no pretén només aconseguir la transformació digital de la seva empresa; l’objectiu és transformar el seu negoci perquè sigui competitiu avui i en el futur, perquè pugui diferenciar el seu negoci dels altres, sigui resistent a les disrupcions de les start ups i estigui en posició de dominar la quota de mercat.

Els clients han canviat, i la nostra empresa, ja ho ha fet?

Les empreses preparades per al futur són capaces d’innovar per atreure i satisfer els clients i, al mateix temps, reduir els costos. El seu objectiu és satisfer les necessitats dels clients en lloc d’impulsar els productes, i els clients poden esperar tenir una bona experiència sense importar el canal de lliurament de serveis que triïn.

En el mercat global actual, impulsat per la tecnologia, l’estratègia digital és la base de l’estratègia empresarial i la transformació digital és el motor de la transformació empresarial.

La transformació 4.0 va més enllà del digital i és una oportunitat per a revisar l’estratègia empresarial, la proposta de valor i l’estratègia de màrqueting cap a un nou client digital.

Avantatges de la transformació 4.0 

Millora l’eficiència operativa

  • Redueix costos
  • Automatitza processos
  • Promou la comunicació interna
  • Facilita la gestió de la informació
  • Augmenta el coneixement i el control

Crea un avantatge estratègic per a l’organització

  • Ens permet conèixer millor el client
  • Genera experiències noves al client
  • Genera noves fonts d’ingressos
  • Capacitat de resposta ràpida davant els canvis en el mercat
  • Impulsa la cultura de la innovació dins de l’organització

Un procés únic i adaptat a cada empresa

No totes les empreses parteixen de la mateixa situació per a assumir un procés de digitalització. A més, existeixen dificultats com la resistència al canvi, la falta de formació digital, els costos…

Per aquest motiu, serà necessari, abans d’incorporar un procés de transformació 4.0, realitzar un diagnòstic de la situació en la qual es troba la nostra organització.

Després d’analitzar la situació, hem de posar en marxa un pla adaptat als nostres objectius i a la realitat de mercat i interna de la nostra empresa.

Això implica un canvi en la mentalitat dels directius i els empleats de les organitzacions. És un canvi que requereix un acompanyament expert, ja que afecta la cadena de valor, el producte, la comercialització … i també el punt més identificatiu de les empreses com és la seva cultura empresarial.

Aquest pla adaptat pot incloure des del marketing digital clàssic fins a les noves tecnologies digitals ja al nostre abast, com mobile marketing, CRM, inbound marketing, e-commerce, xarxes socials, Internet de coses, sensors 4.0, big data, blockchain, criptomonedes, marketing automation, intel·ligència artificial, geo-localització, realitat augmentada, assistents de veu…
L’objectiu és conèixer, influir, captar, fidelitzar, predir, planejar, controlar i produir de forma intel·ligent, amb el client en el centre de la nostra organització.