Bancs i fintech

Bancs i fintech

Bancs i fintech

Durant els últims anys han aparegut al voltant de 350 fintech al mercat espanyol, segons les dades de Finnovating.


Mentre bancs tradicionals i fintech encaixen les peces d’aquest nou puzzle empresarial, gegants de l’àmbit digital com Google o Apple llencen les seves pròpies propostes financeres. La primera va obtenir a principis d’any una llicència per operar com a entitat de pagament a Europa i la segona va presentar fa unes setmanes la seva targeta de crèdit.

En aquest mòn canviant i competitiu al voltant de la tecnologia, els actors tradicionals tenen en compte la metodologia de les startups a l’hora de relacionar-se amb l’usuari.

La innovació esdevé transversal en temps de transformació digital, de forma que aquesta es manifesta progressivament, dia a dia, com un element més de la cultura de l’organització.

Font: https://www.viaempresa.cat/innovacio/bancs-fintech-transformacio-digital_1929633_102.html

admin dsales 4.0